Εξωτερική Σκίαση - Venetian Blinds


—   Σκίαστρα ηλιακής προστασίας

Τα συστήματα ηλιακής προστασίας είναι περσίδες οι οποίες επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά στην κατάλληλη ρύθμιση Φωτός και Θερμότητας στα κτίρια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας έχει γίνει τόσο σημαντικό και αναγκαίο, ώστε η υφιστάμενη νομοθεσία επιβάλλει τη σταδιακή μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων. Τα σκίαστρα ηλιακής προστασίας είναι ως εκ τούτου η βέλτιστη λύση, οικονομική με μηδενικές επιπτώσεις.

Συνεργαστείτε με την Global System


Επικοινωνία
Επικοινωνία